Onze leveringsvoorwaarden

Evenementen Service Nieuwegein biedt u 4 mogelijkheden :
1) Verhuur op AFHAAL basis
2) Verhuur op BEZORGING en OPHAAL basis
3) Verhuur op VERZORGINGS basis
4) Combinatie van punt 2+3

Afhaal

U kunt ervoor kiezen om de door u gekozen attractie(s) zelf bij ons af te halen op de UTRECHTHAVEN 2 3433 PN NIEUWEGEIN Het huurbedrag en de borgsom van € 100,= dienen bij afhaal te worden betaald.
Afhaal van de attractie(s) is mogelijk op de huurdag vanaf 08.00 uur of de dag ervoor,
na afspraak en indien mogelijk.
Na afloop van de huurperiode brengt u de attractie(s), op de afgesproken tijd, weer retour.
Indien alles compleet, droog en netjes is ingepakt krijgt u de borg terug.
De afhaalprijzen zijn de dagprijzen.

Bezorg / Ophaal

U kunt ervoor kiezen om de attractie(s) door ons te laten bezorgen en/of ophalen.
U betaald bij aflevering de huurprijs en een borgsom van € 100,= (contant).
Indien alles compleet, droog en netjes is ingepakt krijgt u de borg terug.
Hierbij komen de transportkosten voor het bezorgen en ophalen:
Voorrijkosten geen
Bezorgen en retour in Nieuwegein €17,50 Buiten Nieuwegein rekenen wij 4 x afstand x €0,60 per km. (eventuele kortingen uitgesloten op bezorgkosten).
U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los/laadplaats zorg te dragen.
Indien wij langer dan 30 minuten los/laadtijd nodig hebben als gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak moeten wij u de extra tijd doorberekenen (€ 35,= per uur).
De bezorg- en ophaalprijzen zijn dagprijzen. U kunt de attractie(s) ook door ons personeel laten op- en afbouwen.
De kosten hiervoor zijn €35,= per persoon per uur.

Verzorgd

De mogelijkheid bestaat ook om de attractie(s) volledig ( of gedeeltelijk) door ons te laten verzorgen.
De attractie(s) wordt(en) gedurende 4 uur aaneengesloten, tenzij anders vermeld, door personeel van Evenementen Service Nieuwegein begeleid.
Tevens zullen wij de verzorgende attracties op- en afbouwen.
Voor ieder extra draaiduur betaald u €35,= per verzorgende attractie, mits vooraf vastgelegd.
Bij de verzorgingsprijs komen alleen nog de kilometerkosten (2x afstand x €0,60 per km). U hoeft bij deze mogelijkheid geen borg te betalen.

Speciale kortingen

Bij AFHAAL of BEZORGING/OPHAAL voor meerdere dagen bieden wij u een speciale korting aan :
2 dagen huur 25% korting (= 1½ dag huurprijs)
3 dagen huur 33,3% korting (=2 dagen huurprijs)
4 tot 7 dagen huur 40% korting

Bij meer dan 7 dagen, huurprijzen op aanvraag.

FEESTDAGEN TOESLAG
*Koningsdag, 2de paasdag, 2de pinksterdag en 2de kerstdag (bij afh./bez-oph/verzorgd) +20%

 • Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd.
 • Onder verhuurder wordt verstaan Evenementen Service Nieuwegein (Postadres) Wijnesteynstraat 17 3431 EV Nieuwegein of een van de medewerkers van dit bedrijf.
 • Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling.
 • Object van deze overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of afleveringsbon.
 • Levering en terugbezorgen : De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn aan de verhuurder terug te geven, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of retour te halen. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming van verhuurder. Het halen en retour brengen door de huurder is voor eigen risico van de huurder. Bij bezorgen en/of retour halen door de verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht. Tarieven op aanvraag. Goederen worden op de begane grond zo dicht mogelijk aan de openbare weg afgeleverd/opgehaald. Bij intern transport, opbouwen, afbreken enz. wordt buiten de transportkosten ook arbeidsloon berekend met een minimum van een half uur. De goederen dienen bij ophalen gesorteerd en geordend gestapeld te zijn op de begane grond, springkussens dienen opgeblazen gecontroleerd te worden alvorens in ons bijzijn op te vouwen, tevens dienen er voldoende mensen aanwezig te zijn om bij het laden en lossen te helpen.
 • Controle op goede staat van de gebruiksgoederen: De huurder wordt geacht, direct na ontvangst of tenminste binnen 5 uur, het gehuurde op gebreken of juiste aantal te hebben gecontroleerd. Eventuele manco`s gebreken of andere klachten moeten op bezorgdag/afhaaldatum binnen 5 uur na bezorgen/afhalen telefonisch aan Evenementen Service Nieuwegein 06-51483507 worden gemeld. Gebruik van deze goederen heft het recht op reclameren op.
 • Duur van overeenkomst: Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum vermeld op de factuur of afleveringsbon. Bij het vaststellen van de tijdsduur van dit verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 • Borg en legitimatie: De huurder dient bij levering de van te voren overeengekomen borg te betalen alsmede een kopie van rijbewijs of paspoort te overleggen. Borg ontvangt u retour indien de goederen netjes droog en onbeschadigd retour komen.
 • Afrekening: Betalingen dienen op rekening te worden voldaan, tenzij met de verhuurder anders overeengekomen. De verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde goederen. Bij annuleren van een overeenkomst worden kosten in rekening gebracht. Alle bedragen vermeld in offertes en prijslijsten zijn EXCLUSIEF  BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 • Verplichtingen huurder: De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging door weersinvloeden e.d. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend. Vermiste goederen worden, mits binnen 14 dagen terugbezorgd, tegen de berekende prijs teruggenomen met dien verstande dat over elke dag dat het verhuurde langer is verhuurd als was overeengekomen, de verhuurprijs wordt berekend.
 • De huurder is verplicht alles in goede staat terug te bezorgen.  Breuk en manco dient niet met ander materiaal aangevuld te worden. Onder breuk verstaan wij ook barsten en stukjes eraf.
 • De huurder dient goederen van stof (linnengoed, tentzeilen e.d) die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen. Dit ter voorkoming van vochtplekken. Tenten worden verhuurd voor risico van de verhuurder. Bij storm dient de huurder de tent op dusdanige wijze vast te zetten dat schade aan de tent en derde vermeden wordt. Bij sneeuwval dient de huurder onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd is in verband met instortingsgevaar.
 • Aansprakelijkheid: Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 • Bij niet tijdige betaling bent u in gebreke en rente verschuldigd. Bij betaling na 30 dagen zijn wij genoodzaakt het uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.
 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
 • ALLE PRIJZEN OP ONZE WEBSITE ZIJN EXCLUSIEF BTW